مبارک باد (بهاریه 1386)

یکی از زیبایی های ایام نوروز و سایر اعیاد تبریک گفتن به یکدیگر است. آیا تا به حال به معنای تبریک و مبارک، فکر کرده اید. آیا می دانید به چه معنایی می باشد. شاید بتوان گفت از بهترین دعاها، در حق یکدیگر همین دعاست زیرا حضرت عیسی علیه السلام می فرمود: "وجعلنی مبارکا اینما کنت و اوصانی با الصلوه و الزکوه ما دمت حیا"(مریم 31).

 یعنی خداوند متعال مرا مبارک قرار داد... امام صادق علیه السلام در خصوص آیه شریفه فرمودند: مبارک یعنی نفاع، پرفایده، پر سود، یعنی اینکه مبارک باد و تبریک میگوییم آرزوی پرسود و فایده بودن ایام را برای یکدیگر می نماییم. می دانید ایام چگونه مبارک می شود، عمر، مال، قدرت ... چگونه مبارک می شود؟

برکت بدست خدا است یعنی اگر برکت می خواهبم باید از خدا تمنای آن را نماییم و کلید اصلی آن طبق بیان امام رئوف، اما رضا علیه السلام، اطاعت از خداست:

امام علیه السلام فرمودند: "خدای عزوجل به بعضی از پیامبران خود وحی نمود که هنگامیکه اطاعت شوم خشنود می شوم و هنگامیکه خشنود شوم برکت می دهم و برای برکتم نهایتی و محدودیتی نمی باشد و هنگامیکه نا فرمانی شود خشمگین می شوم و زمانیکه حشمگین شوم لعنت می کنم(از رحمتم بدور می کنم) و لعنت من به همه جا می رسد"

پس کلید برکت، خشنودی خدا و کلید خشنودی خدا اطاعت از اوست. دعا کنیم که همه ایام خصوصا ایام نوروز، دید و بازدید ها ... بدور از گناه و معصیت باشد تا سال 1386 سالی پر برکت در همه ابعاد زندگی باشد. ان شاءلله عامل به قرآن باشیم.

"و لو ان اهل القری امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون" (اعراف 96)